Disclaimer

In samenwerking met én in opdracht van Tientenen.nl, is deze webapplicatie vervaardigd door sevenmiles.nl. Het zich toegang verschaffen tot en gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Informatie
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. 10 Tenen staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert Tientenen dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade –direct dan wel indirect- ten gevolge van toegang en gebruik van de website, wordt door 10 Tenen nadrukkelijk afgewezen.

Verwijzingen en hyperlinks
Op de website van Tientenen wordt al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Tientenen niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Tientenen wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Toegankelijkheid website
Tientenen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Tientenen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een gebruiker toegang te weigeren, dan wel om nadere voorwaarden te stellen.

Informatie van derden
Op de website en de hieraan gekoppelde digitale nieuwsbrieven wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door 10 Tenen niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Tientenen wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Opruiming?

Wil je weten wanneer de opruiming begint? Dan vul hier je e-mailadres in?